1% podatku

2022-03-14,

Czas rozliczeń podatkowych za rok 2021.

Zachęcamy do przekazania 1% podatku na wsparcie naszego klubu

i powstającego społecznego pola golfowego przy ul Golfowej 1 w Jeleniej Górze.

KRS 000474721 z dopiskiem cel szczególny GCJG